Foreningen

 

DBL, sådan hedder Danske Biavleres Landsforening i daglig tale - eller blot Landsforeningen.

 

DBL har til opgave at tjene biavlerne og biavlen på bedst mulig måde ved at samle lokalforeninger i et landsdækkende samarbejde, ved at udgive et blad om aktuel biavl, der tager både biavlstekniske og biavlspolitiske spørgsmål op, og ved at repræsentere biavlerne i diverse nævn.

 

DBL ledes af en bestyrelse, der i øjeblikket består af 7 repræsentanter fra det meste af landet.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere tre medlemmer.

Foreningen har en række lokalforeninger tilsluttet.

 

 

 

formand@danskbiavl.dk

kasserer@danskbiavl.dk

redaktoer@danskbiavl.dk

webmaster@danskbiavl.dk

Danske Biavleres Landsforening

Nordkanalvej 2

8500 Grena

Tlf.: 2986 4926

 

 

 

2017 © danskbiavl.dk