Medlemmer af binævnet

 

Binævnet er et rådgivende organ for Fødevareministeren og Plante-direktoratet i spørgsmål vedrørende loven, bekendtgørelser i medfør af loven og implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Herudover kan Binævnet rådgive ministeriet om andre spørgsmål om biavlen og dens udviklingsmuligheder. Fødevareministeren udnævner nævnets formand, mens Plantedirektoratet udnævner medlemmerne efter indstilling fra landsdækkende biavlsorganisationer, landbrugs- og miljøorganisationer samt forskningsinstitutioner, jf. Cirkulære om forretningsorden for Binævnet. Plantedirektoratet er sekretariat for Nævnet, som er oprettet i henhold til Lov om biavl.

 

Se medlemsliste her

 

 

formand@danskbiavl.dk

kasserer@danskbiavl.dk

redaktoer@danskbiavl.dk

webmaster@danskbiavl.dk

Danske Biavleres Landsforening

Nordkanalvej 2

8500 Grenaa

Tlf.: 2986 4926

 

 

 

2017 © danskbiavl.dk