Lovstof

 

Her finder du links til love og bekendtgørelser om biavl. Linksene åbner i nye vinduer.

 

DBL's forsikringsforhold

Redegørelse om DBL's forsikringsforhold

 

Betænkning til Lov om biavl

Lov om biavl af 3. maj 2006

 

Lov om biavl

Lov nr. 450 af 22. maj 2006

 

Lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 64:

I lov nr. 450 af 22. maj 2006 om biavl foretages følgende ændringer:

1. § 11 affattes således:

»§ 11. Tvister om erstatning efter § 10 kan indbringes for et voldgiftsnævn.

Stk. 2. Parterne kan, når der er opstået en tvist, aftale, at tvisten kan indbringes for domstolene, uden at voldgiftsnævnet har behandlet sagen.«

2. § 14 affattes således:

»§ 14. Voldgiftsnævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

 

Bekendtgørelse af lov om biavl

Bekendtgørelse af lov nr. 759 af 29. juni 2006

 

Lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 43:

"I lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 29. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 16, stk. 3, ophæves."

 

Forretningsorden for Binævnet

Cirkulære nr. 78 af 13. oktober 2006

Medlemmer af binævnet

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sygdomme hos honningbier

Bekendtgørelse nr. 923 af 13. september 2004

 

Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier

Bekendtgørelse nr. 279 af 25. april 2008

 

Godkendte parringsområder for honningbier

Bekendtgørelse nr. 280 af 25. april 2008

 

Bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v.

Bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 1992

Bekendtgørelse nr. 992 af 10. november 1994 om ændring af bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v.

 

Bekendtgørelse om biavl på Læsø

Bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 2009

 

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af brun Læsøbi

Bekendtgørelse nr. 227 af 26. marts 2009

 

Voldgift ved forgiftning af honningbier

Bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008

Medlemmer af Voldgiftsnævnet for forgiftning af honningbier

 

Bekendtgørelse om honning

Bekendtgørelse nr. 774 af 4. juni 2015 (honning)

 

Lov om fødevarer

Lov nr. 526 af 24. juni 2005

 

Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere

Lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009

 

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Bekendtgørelse nr. 191 af 2. marts 2010

 

 

formand@danskbiavl.dk

kasserer@danskbiavl.dk

redaktoer@danskbiavl.dk

webmaster@danskbiavl.dk

Danske Biavleres Landsforening

Nordkanalvej 2

8500 Grenaa

Tlf.: 2986 4926

 

 

 

2017 © danskbiavl.dk