DBLs forsikringsforhold

 

Der bliver jævnligt stillet spørgsmål til, hvordan Landsforeningen og dens medlemmer er forsikret.

Derfor denne korte redegørelse.

 

Danske Biavleres Landsforening har tegnet en såkaldt Kombi Erhvervsforsikring hos Trekroner Forsikring.

I de generelle bestemmelser står der bl.a.: Forsikringen omfatter arrangøransvar i forbindelse med arrangementer afholdt af Danske Biavleres Landsforening eller dennes lokalforeninger.

 

Derudover dækker forsikringen ansvar for skade, som et medlem af Danske Biavleres Landsforening kan ifalde som biavler.

 

Til spørgsmålet om produktansvar:

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret.

 

Landsforeningens forsikring indeholder således både en ansvarsforsikring og en produktansvarsforsikring, som dækker både Landsforeningen, dens lokalforeninger og dens medlemmer, så der skulle ikke være behov for at tegne yderligere forsikringer for at være dækket.

 

Bent Aarup Sørensen

 

 

formand@danskbiavl.dk

kasserer@danskbiavl.dk

redaktoer@danskbiavl.dk

webmaster@danskbiavl.dk

Danske Biavleres Landsforening

Nordkanalvej 2

8500 Grenaa

Tlf.: 2986 4926

 

 

 

2017 © danskbiavl.dk